HOME | SERVEIS FORESTALS | JARDINERIA i PAISATGISME | SERVEIS TÈCNICS | COMPANYIA

El bosc ens dóna la possibilitat de gaudir de pau i tranquilitat. Aquest aspecte fa que molta gent s'instal·li en urbanitzacions i nuclis aïllats en zones forestals. Aquesta opció augmenta la pressió sobre les zones boscoses i incrementa el perill d'incendi forestal, amb el conseqüent risc per les vides de les persones, els seus béns i la pròpia destrucció de la natura.

Nosaltres, des de FORESAB S.L., posem en marxa el projecte STOP al FOC amb l'objectiu de minimitzar aquests riscos i sobretot evitar la pèrdua de vides humanes :

NO OBLIDEU QUE UNA BONA PREVENCIÓ POT SALVAR MOLTES VIDES

STOP al FOC

Programa de prevenció d'incendis forestals en urbanitzacions i nuclis aïllats

Mesures d'autoprotecció de la urbanització (veure PAU)

        És un document tècnic redactat en base a:

                1. Característiques físiques i estructurals de la urbanització

                2. Situació del nucli habitat respecte el seu entorn forestal

                3. La pròpia població de la urbanització

                4. Legislació vigent en matèria de protecció civil i prevenció d'incendis

Mesures formatives i d'actuació enfront del foc

Com actuar :

1.    Abans que el foc arribi

2.    Quan el foc ha arribat

3.    En les evaquacions o confinaments de la població

4.    Si quedem atrapats pel foc

Programa de vigilància  STOP al FOC

Oferim un servei professional de persones i vehicles equipats per a realitzar vigilància i primera actuació en cas de foc.

Un tècnic us farà un  estudi i elaborarà un projecte i pressupost adequat a les seves necessitats.

Elaboració de Plans d'autoprotecció d'urbanitzacions (PAU):

                        Aquest document pretén organitzar l'emergència enfront d'incendis forestals de les urbanitzacions, aconsellant, per a cada cas concret, com s'ha de realitzar l'evacuació o sota quins criteris es confinarà la població.

                        Els PAU's marcaran les línies d'actuació a seguir per la població de les urbanitzacions abans que arribin els mitjans d'emergència (bombers, policia,...), i es fan necessaris per a que la gestió de l'emergència no resulti desordenada i caòtica (més en moments en que el nerviosime es fa palpable per la urgència en l'actuació).

                        Els apartats més rellevants d'un PAU són:

1.  Característiques del territori, de la població i dels béns d'interès natural o social rellevant afectats pel pla.

2.  L'ànalisi dels riscs presents.

3. Actuacions per afrontar els riscs existents, distingint entre mesures de prevenció i actuacions en cas d'emergències.

4. El comité d'emergència, que s'organitza com a mínim, en els grups de suport intern d'intervenció, d'ordre, sanitari i logístic; aquests grups seran els que canalitzaran les actuacions en el moment de declarar-se l'emergència i abans que arribin els grups d'actuació en sí (bombers, policia,...).

5.  Els mitjans i els recursos disponibles per a afrontar les emergències, i el procediment de mobilització.

6.  El programa d'implantació, de jornades informatives i de simulacres.

7.  El programa de treball per al manteniment, l'actualització i la revisió del pla.

Aquest document serà aprovat pel Servei d'Emergències competent segons legislació vigent.

 

 

C/ Enginyer Playà, nº 50 baixos - 08205 Sabadell (Barcelona)
Tel. 93 715 56 12 - Mòbil 687 460 295
Fax 93 715 56 11

Contacta amb nosaltres: foresab@foresab.com